Årsbidrag for skiløyper på Vaset

Konto for årsbidrag: 1503 21 87916.

Eller bruk Vipps-nummer 10598 Vasetløypene SA.

Anbefalt årsbidrag er 1.300 kroner.

Her er brevet fra ordføreren i 2021, med oppfordring til å bidra til løypelagene.

Vi håper alle som bruker løypene betaler årsbidraget. For det får en familie mer enn 130 kilometer flotte skiløyper hele vintersesongen. En times kjøring med løypemaskinen koster over 1500 kroner og jo større bidrag vi får, jo mer løyper får vi kjørt.

Her finner du vedtektene til Vasetløypene:
Vedtekter

Vil du ha dette bildet på veggen?
Tegn jubileumsandel i Vasetløypene SA.

Jubileumsbilde Ayres
Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no