Årsmøte 2021

Per 24. juli er det ikke kommet andre innkomne saker enn et enkelt forslag til omformulering av vedtektenes paragraf 6, fra styret. Se Innkomne saker.

Innkalling til Årsmøte i Vasetløypene SA

Styret i Vasetløypene SA innkaller med dette andelseierne i Vasetløypene SA til Årsmøte.

Dato:         Lørdag 31. juli 2021

Tid:           Klokken 1500

Sted:         Vaset Stadion

Årsmøtet i Vasetløypene SA er åpent for andelseiere i løypelaget. Nødvendig dokumentasjon vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på www.vasetloypene.no.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet skal være styret i hende senest lørdag 24. juli. Sakene sendes på epost til post@vasetloypene.no.

Er det spørsmål til innkallingen eller løypelagets virksomhet kan et av styrets medlemmer kontaktes. Kontaktinformasjon finnes på: www.vasetloypene.no.

Saksliste:

1. Åpning av Årsmøtet

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkallingen

4. Valg av 1 person til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

5. Gjennomgang av styrets årsberetning

6. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet

7. Valg

8. Innkomne saker

9. Orientering om budsjett og planer

Vi viser til selskapets vedtekter for ytterligere informasjon om selskapet. Vedtektene finnes på vasetloypene.no.

Vi følger gjeldende  smittevernsregler og ber de andelshavere som møter opp om å ta hensyn. Møtet blir utendørs hvis været tillater det.

Vi ønsker alle andelseiere velkommen til Årsmøtet.

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no