Årsmøte 2023

Årsmøtet i Vasetløypene for regnskapsåret 2023 ble avholdt mandag 25. mars 2024.

Her er oversikt over andelshavere

Her er løypelagets vedtekter

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av oss i styret.

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no