Våre bidragsytere

Vasetløypene er en dugnad hvor vi er avhengige av bidrag for å drifte og videreutvikle løypenettet vårt og maskinparken vår.

Løypelaget er et andelslag og de som har tegnet andeler på 5000 kroner danner grunnlaget for virksomheten vår. Videre er de årlige årsbidragene fra brukerne den viktigste kilden til økonomien vår.

Vestre Slidre Kommune er en viktig bidragsyter, både når det gjelder økonomi og ikke minst når det gjelder samarbeid om utvikling av løypenettet. Det samme gjelder grunneierne som avgir areal til løypenettet, med Vestre Slidre Fjellstyre og Statskog som den største.

En rekke næringsdrivende bidrar med små og store årlige økonomiske bidrag. Den brede støtten viser hvilke ringvirkninger løypevirksomheten har, ved at folk besøker bedriftene i området, det investeres i nye hytter og eksisterende hytter oppgraderes og vedlikeholdes.

Mye av arbeidet i løypelaget gjøres på dugnad. Styret i løypelaget består av frivillige som bruker sin fritid til å sørge for et godt løypetilbud. Og mange bidrar med ryddings av løyper. I tillegg har vi et dedikert team med løypekjørere som står på for at skiforholdene skal bli best mulig.

Følgende næringsdrivende bidro økonomisk i skisesongen 2022/2023

Tusen takk til alle som bidrar til Vasetløypene!

Vasetløypene SA - post@vasetloypene.no